Van VKM bulletin naar online Augeo magazine

VKM heeft van meet af aan een actieve rol gespeeld in de voorlichting over kindermishandeling. Het VKM bulletin werd in 1987 omgevormd tot VKMagazine. In 2007 werd door de Augeo foundation i.s.m. met VKM een “doorstart” gemaakt door de uitgave van het Tijdschrift Kindermishandeling. Dit tijdschrift maakte na een paar jaar plaats voor het online Augeo magazine over veilig opgroeien. Via opiniërende bijdragen, ervaringsverhalen, interviews en columns wordt de discussie gestimuleerd over en maatschappelijke betrokkenheid bij kindermishandeling. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden om het online tijdschrift gratis te ontvangen.