Stop kindermishandeling

De Stichting VKM is voortgekomen uit de Vereniging tegen Kindermishandeling, die in 1970 werd opgericht. Ons doel is om kinderen te beschermen tegen kindermishandeling.

Wij proberen dit doel te bereiken door:

 • Bewustwording

  De bevordering van bewustwording van ieders medeverantwoordelijkheid voor getroffen kinderen.

 • Signalering

  De bevordering van de mogelijkheid tot signalering en voorkoming van kindermishandeling.

 • Onderzoek

  De bevordering van onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen van kindermishandeling en hoe dit in de toekomst te voorkomen.

 • Ondersteuning

  De bevordering van hulpverlening, zowel aan kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling als aan het gezin waarvan zij deel uitmaken.

Geef kinderen een mooie, onbezorgde toekomst

De Stichting VKM spant zich in om te voorkomen dat een kind geen leven heeft omdat het mishandeld wordt. Zij kan dit slechts met steun van derden. Belangrijkste taak van de stichting is het beoordelen en eventueel honoreren van aanvragen voor financiële ondersteuning van activiteiten op het terrein van preventie van kindermishandeling.

Onze missie

 • VKM heeft als eerste een belangrijke maatschappelijke rol gespeeld in de bewustwording en kennis ontwikkeling van kindermishandeling in Nederland. Door het instellen van de bijzondere leerstoel werd kindermishandeling een onderwerp in het Academisch onderwijs en kwamen studenten er mee in aanraking.

  Herman Baartman, eerste leerstoelhouder en oud-bestuurslid VKM en emeritus-hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 • VKM heeft veel en goed pionierswerk verricht om het probleem van kindermishandeling in Nederland onder de aandacht te brengen en te houden. Dankzij dit werk is kindermishandeling uit de taboesfeer gehaald en beter bespreekbaar gemaakt.

  De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het 40-jarig bestaan van VKM in 2010.