VKM Innovatieprijs

De VKM Innovatieprijs (voorheen Jan Brouwerprijs) was een stimuleringsprijs voor initiatieven die tot doel hadden kindermishandeling te voorkomen. De prijs werd in principe 1 keer in de twee jaar uitgereikt aan een of meerdere Nederlands projecten of initiatieven die op een vernieuwende manier bijdragen aan het voorkómen van kindermishandeling.

In het verleden is een bedrag van € 20.000,- (te verdelen over één of meerdere bekroonde inzendingen) beschikbaar gesteld. De besteding van de prijs moest raakvlakken hebben met het doel ‘voorkomen van kindermishandeling’. De Jan Brouwerprijs was in Nederland de afgelopen jaren de enige stimuleringsprijs ter voorkoming van kindermishandeling.

De prijs is in totaal 8 keer uitgereikt, waarvan de laatste keren i.s.m. Kinderpostzegels Nederland. De stichting heeft het voornemen om medio 2023 de prijs vanuit eigen middelen voort te zetten.