Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door

Dhr. R.C. Bonnet (BAA), voorzitter
Adviseur en trainer op het gebied van de preventie en aanpak van kindermishandeling

Mevr. L. de Jong, secretaris
Functionaris opleiding & kwaliteit beroepsvereniging

Mevr. P. Dankbaar, penningmeester
Financieel controller

Dr. C. Hoefnagels, lid
Onderzoeker vroegtijdiger stoppen van huiselijk geweld/kindermishandeling. Senior research associate, lectoraat jeugd, hogeschool Utrecht

Prof. dr. C. Finkenauer, lid
Voormalig hoogleraar kindermishandeling en interpersoonlijke relaties VU
Hoogleraar jeugdstudies UU

Drs. H. B. H. Rensen, lid
Jeugdarts (in ruste) GG&GD Utrecht

Mevr. R. Tolsma (BAA), lid
Hoofd staf en leiddinggevende jeugdzorg met expertise multidisciplinaire samenwerking (MDA++), supervisor LVSC