Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door

Dhr. R.C. Bonnet (BAA), voorzitter
Specialist op het gebied van de preventie en aanpak van kindermishandeling, auteur Kleine gids Kindermishandeling, lid programmacommissie onderzoeksprogramma Zon-Mw Veilig Opgroeien en Geweld Hoort Nergens Thuis

Mevr. L. de Jong, secretaris
Functionaris opleiding & kwaliteit beroepsvereniging

Mevr. P. Dankbaar, penningmeester
Financieel controller

Dr. C. Hoefnagels, lid
Onderzoeker vroegtijdiger stoppen van huiselijk geweld/kindermishandeling. Senior research associate, lectoraat jeugd, hogeschool Utrecht

Prof. dr. C. Finkenauer, lid
Voormalig hoogleraar kindermishandeling en interpersoonlijke relaties VU
Hoogleraar jeugdstudies UU

Drs. H. B. H. Rensen, lid
Jeugdarts (in ruste) GG&GD Utrecht, lid  programma commissie onderzoeksprogramma Veilig Opgroeien Zon-Mw

Mevr. R. Tolsma (BAA), lid
Hoofd staf en leiddinggevende jeugdzorg met expertise multidisciplinaire samenwerking (MDA++), supervisor LVSC