Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door

Dhr. R.C. Bonnet (BAA), voorzitter
Adviseur en trainer op het gebied van de preventie en aanpak van kindermishandeling

Mevr. L. de Jong, secretaris
Functionaris opleiding & kwaliteit beroepsvereniging

Mevr. P. Dankbaar, penningmeester
Financieel controller

Drs. K. Kooijman, lid (overleden op 27 april 2021)
Specialist m.b.t. preventie en aanpak van kindermishandeling, werkzaam bij het NJi

Prof.dr. F. Lamers-Winkelman, lid
Emeritus bijzonder hoogleraar Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling VU
Voormalig coördinator van het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum Haarlem

Prof. dr. C. Finkenauer, lid
Voormalig hoogleraar kindermishandeling en interpersoonlijke relaties VU
Hoogleraar jeugdstudies UU

Drs. H. B. H. Rensen, lid
Jeugdarts (in ruste) GG&GD Utrecht