Geschiedenis

De Vereniging tegen Kindermishandeling werd in april 1970 opgericht door een groep betrokken burgers, die vond dat het bestaan van kindermishandeling te vaak werd ontkend of onderschat. Voorlichting om publiek, onderwijzers en hulpverleners bewust te maken van het bestaan van het probleem was vanaf het begin een belangrijke functie van de VKM. De VKM ontwikkelde in de loop van de jaren ’70 en ’80 een gestaag toenemende stroom van schriftelijk en audiovisueel voorlichtingsmateriaal. Aan steeds meer studenten en beroepskrachten die met kinderen te maken hadden werden cursussen gegeven om te wijzen op het bestaan van kindermishandeling en om de signalen van kindermishandeling te leren kennen. Gestart met een bureau te Den Haag met vijf medewerkers en de inzet van vrijwilligers, waren er in de jaren ‘90 ruim 60 mensen verbonden aan de VKM. De meeste van hen werkten in regionale teams die het hele land bestreken.

In 1984 verscheen Brandnetels en andere verhalen, de eerste VKM-publicatie die bestemd was voor kinderen zelf. Het streven kinderen weerbaarder te maken kwam ook tot uiting in de campagne Over sommige geheimen moet je praten, die in 1991 van start ging en bijna twee jaar duurde. De campagne, een initiatief van de VKM, werd uitgevoerd in samenwerking met vier andere welzijnsorganisaties. Bij de campagne hoorde o.a. een ‘leskoffer’ met producten voor leerlingen en docenten van de bovenbouw van het basisonderwijs, zoals een videofilm en werkboekjes over kindermishandeling. Er werden posters, TV-spots en TV-programmma’s over kindermishandeling gemaakt, zowel voor kinderen als voor ouders.

In 1993 werd de Vereniging omgezet in een Stichting. Tegelijkertijd werd de naam veranderd in Voorkoming van Kindermishandeling. Zoals uit die naam blijkt zag de Stichting VKM alle vormen van preventie als haar belangrijkste taak.

Als gevolg van een VWS-operatie die herstructurering van en bezuiniging op landelijke organisaties tot doel had, verloor de VKM een belangrijke inkomstenbron. De voorlichtingstaken en de medewerkers werden in 1997 ondergebracht bij het NIZW (nu NJi). De Stichting VKM bestond verder in de vorm die zij tot op de dag van vandaag heeft.