Bijzondere leerstoel en onderzoek

De stichting VKM financierde meer dan 30 jaar de bijzondere leerstoel Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling, welke was ondergebracht bij de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, afdeling Orthopedagogiek van de VU Amsterdam.

De Stichting vindt onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling, en mogelijkheden om dit te voorkomen belangrijk. Daarnaast vindt de Stichting het belangrijk dat onderzoek gedaan wordt naar effectieve interventies voor preventie van kindermishandeling en effectieve interventies om kinderen en hun ouders te helpen de gevolgen van wat er gebeurd is te verminderen of te verhelpen.

Tenslotte vindt de Stichting het belangrijk dat de verworven kennis onder de aandacht komt van alle professionals die met kinderen werken, van beleidsmakers, de politiek en het brede publiek.

In 2013 werd als vervolg op de bijzondere leerstoel de leerstoel “Kindermishandeling en Interpersoonlijke Relaties” door VKM op de VU ingesteld. De leerstoelen zijn in 2017, na de bekleding door 3 opeenvolgende leerstoelhouders, opgehouden te bestaan. Bovengenoemde onderzoeken vinden nu grotendeels plaats vanuit het programma Veilig Opgroeien van Zon-MW. Klik hier om naar dit programma te gaan.