Over ons

De Stichting vindt onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling, en mogelijkheden om dit te voorkomen belangrijk. Daarnaast vindt de Stichting het belangrijk dat onderzoek gedaan wordt naar effectieve interventies voor preventie van kinderenmishandeling en effectieve interventies om kinderen en hun ouders te helpen de gevolgen van wat er gebeurd is te verminderen of te verhelpen.

Tenslotte vindt de Stichting het belangrijk dat de verworven kennis onder de aandacht komt van alle professionals die met kinderen werken, van beleidsmakers, de politiek en het brede publiek.

VKM stimuleerde jarenlang onderzoek naar kindermishandeling, o.a. door studieconferenties te organiseren waarin onderzoekers en praktijkwerkers werden samengebracht om lopend onderzoek en relevante onderzoeksvragen te bespreken. Zij was initiatiefnemer van en participant in de Bijzondere Leerstoel ‘Preventie en hulpverlening inzake  kindermishandeling’, die in 1988 werd ingesteld aan de Vrije Universiteit. De leerstoel werd tot 2005 bekleed door prof. dr. H. Baartman. Hij werd opgevolgd door prof. dr. F. Lamers-Winkelman. Tot 2017 was de laatste leerstoelhouder prof. dr. Catrin Finkenauer.