Onze missie

Kindermishandeling is een immens maatschappelijk probleem, want

Voor VKM is het van belang dat alle beroepsbeoefenaren die in hun werk te maken krijgen met kinderen weet hebben van kindermishandeling, signalen herkennen, weten wat hen te doen staat als zij vermoeden dat een kind mishandeld wordt, kunnen praten met een kind waaromtrent een vermoeden is, kunnen praten met ouders van wie vermoed wordt dat zij hun kind mishandelen, en kunnen praten met ouders die weliswaar niet mishandelen maar in reactie op wat hun kind is overkomen (misbruik buiten het gezin) niet weten hoe te handelen.