2e gouden erespeld VKM voor Francien Lamers-Winkelman


Op 20 december 2022 is de gouden erespeld voor buitengewone verdiensten op het gebied van voorkomen en aanpakken van kindermishandeling in Nederland voor de tweede keer -in besloten kring- door de voorzitter van VKM uitgereikt aan emeritus-hoogleraar Francien Lamers-Winkelman.

Francien heeft meer dan 50 jaar met een tomeloze inzet op verschillende terreinen een voortrekkersrol vervuld m.b.t. het bekend maken van (vormen van) kindermishandeling en het delen, toepassen en verspreiden van wetenschappelijke en practische inzichten, ondermeer in baanbrekende werkwijzen en het opzetten van het Kinder- en jeugdtraumacentrum in Haarlem. Van 2005 tot 2013 was zij als hoogleraar -na Herman Baartman- de tweede leerstoelhouder Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en van 2005 tot 2020 bestuurslid van VKM. Mede door de internationale contacten en uitwisseling is Francien altijd kritisch gebleven naar het -t.o.v. andere landen achtergebleven- (overheids)beleid in Nederland. In haar afscheidsrede als hoogleraar (elders op deze website bij “relevante informatie” te lezen) formuleerde zij dat alsvolgt: “er is in Nederland géén expliciet geformuleerd beleid met betrekking tot kindermishandeling en seksueel misbruik”.