Kleine gids Kindermishandeling, achtergronden, kenmerken en handelen

Kindermishandeling komt veel vaker voor dan we willen weten. Het wordt dan ook wel “de verborgen epidemie” genoemd. Deze actuele gids (5e druk, juni 2019) geeft inzicht in de achtergronden, de omvang, het signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Vol praktische tips en voorbeelden. ‘De Kleine Gids Kindermishandeling’ is:

  • Een handzame wegwijzer voor iedereen die professioneel of persoonlijk geconfronteerd wordt met een ‘niet-pluis-gevoel’ over het welzijn van een kind.
  • Een compact naslagwerk met informatie over de kenmerken, oorzaken, omvang en gevolgen en het signaleren en handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.
  • Praktijkgericht en actueel. Zo is er veel aandacht voor het stapsgewijs voeren van gesprekken met ouders en kinderen, de aanpak in Nederland; waaronder de herziene meldcode en de werkwijze van Veilig Thuis.

Rudy Bonnet, voorzitter van VKM, is de auteur van deze kleine gids. Hier verkrijgbaar