Bijzondere documentaire Team-Kim

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van VKM heeft de stichting een bijzonder gebaar gemaakt. Gegeven onze doelstelling hebben wij contact gezocht met Kim van Laar en in gezamenlijk overleg met Team-Kim hebben wij de bijzondere film “Jij bent de baas” gefinancierd en laten maken door Team-Kim i.s.m. Heleen Minderaa producties. Volwassenen die betrokken waren bij een aantal jongeren van Team-Kim worden na een aantal jaren geconfronteerd met hun verhaal. Hoe kijken zij daar op terug? Wat konden zij voor deze jongeren betekenen en voor welke dilemma’s werden zij geplaatst? Wat was belangrijk voor deze jongeren en wat hebben zij gemist? Deze belangwekkende documentaire houdt ons allen een spiegel voor; wat zou jij doen? In 2020 ging de film voor genodigden in premiere en is daarna ingezet in het lesprogramma van Team-Kim. Kijk naar de trailer van de film.

Meer informatie over Team-Kim?
Ga naar http://www.team-kim.nl