Resultaten ZonMw onderzoeksprogramma “Veilig opgroeien”


Het ZonMw-programma Veilig opgroeien heeft bijgedragen aan de kennis rondom het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van kindermishandeling. In het programma is systematisch op zoek gegaan naar kennis over risicofactoren en oorzaken en naar effectiviteit van interventies. Lees wat dit heeft opgeleverd maar ook wat nog moet gebeuren.

Publicatie onderzoek kindermishandeling juni 2022